בטיחות השימוש

אם. בי. טרייד מחויבת לבטיחות הלקוח ולבטיחות השוטפת של מוצרי היצרן סינולוג'י. היצרן מקה משאבים אדירים לאיתור ולתיקון פרצות ונקודות תורפה ברגע שהם מתגלים על-ידי בדיקות פנימיות, חוקרים, או לקוחות החברה.

רשימת כלי בטיחות באתר היצרן חברת סינולוג'י - לחצו על הקישור לפתיחתו

חשוב!

מעבר לכלים שהיצרן סינולוג'י מפתח למען בטיחות השימוש במוצרי היצרן הלקוח נדרש להפעיל את כל כלי האבטחה הקיימים כדי להגן על המידע שלו/ה. אין אם. בי. טרייד אחראית למידה של הלקוח ועל הלקוח לדאוג לגיבויים ולהגנות הנדרשות להבטחת המשך קיומו של הקניין הדיגיטלי של הלקוח.